loading image
539 350 983

Konsultant medyczny online

882 572 813

Sklep dyżurny Focha 33

735 986 088

Dział HandlowySMOG

SMOG

to połączenie dwóch angielskich słów : „smoke” czyli dym oraz „fog”-mgła. Smog jest to właśnie „chmura” dymu i mgły tworząca się przez zanieczyszczenia atmosferyczne. W smogu znajdują się zanieczyszczenia takie jak: pyły i gazy pochodzące z zakładów przemysłowych, z gospodarstw domowych oraz tworzone przez samochody spaliny i produkty ich przemiany.

Istnieją dwa rodzaje smogu:

 -kwaśny, przemysłowy lub zimowy, inaczej Londyński-nazwa pochodzi od stolicy Wielkiej Brytanii, w której panował smog między 5 a 9 grudnia 1952 roku: powstaje najczęściej jesienią oraz zimą, kiedy powietrze jest wilgotne i silnie zanieczyszczone przez gazy kwaśne tj. SO2, CO2 oraz pyły węglowe. Toksyny znajdujące się w powietrzu powodują powstawanie kwaśnych deszczów, zanieczyszczeń i zakwaszeń gleby i wód. Spotykamy go tam gdzie mieszkania są ogrzewane węglem niskiej jakości, innymi paliwami stałymi czy często śmieciami oraz odpadami. Stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

-fotochemiczny, utleniający, letni bądź suchy tak zwany Los Angeles- to tam 26 lipca 1943 roku pojawił się tak duży smog tego typu: tworzy się latem kiedy temperatura powietrza wynosi od 24oC i występuje silne nasłonecznienie. W składzie takiego smogu możemy znaleźć m.in. węglowodory alifaktyczne oraz aromatyczne np. benzen, diatlenek azotu, tlenek węgla, aldehydy i inne. W skutek przemian chemicznych tych związków powstają toksyny, które ciężko znaleźć w innych przemianach. Smog ten przybiera brunatną barwę oraz ogranicza widoczność do około kilkuset metrów.

SMOG w Polsce

Według Najwyższej Izby Kontroli jakość powietrza w naszym kraju jest najniższa w całej Unii Europejskiej. Miasta w Polsce, w których najczęściej pojawia się smog to: Kraków, Wrocław, Katowice czy też Warszawa jest to kilka miast z pośród 33 najbardziej zanieczyszczonych w UE. Dużym problemem jest wielokrotne przekraczanie przez Polskę norm Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie zanieczyszczenia powietrza.

W Polsce największy poziom zagrożenia stanowią :

-pył zawieszony czyli cząsteczki unoszące się w powietrzu nie widoczne gołym okiem:

• PM10 jest to cząstka której średnica wynosi mniej niż 10 mikrometrów dla porównania przeciętny ludzki włos jest grubości od 50 do 70 mikrometrów a ziarno piasku 90µm. Normy tego pyłu w Polsce to 50 µg/m3 dziennie. Dni przekraczających to stężenie nie powinno być ponad 35 w roku. W 2011 roku niektóre Polskie miasta przekraczały normę średnio przez 129 dni a w 2017r. limit ten został wyczerpany już w lutym przez 16 miast w naszym kraju. Stężenia tego pyłu są bardzo duże i sięgają do kilkuset procent norm.

• PM2,5 jest to cząstka której średnica wynosi mniej niż 2,5 mikrometra i jest to już bardzo malutka cząsteczka, która może przenikać do krwi i w ten sposób rozprzestrzeniać się po całym naszym organizmie. Niestety w wypadku tych pyłów Polska wypada również źle w porównaniu do reszty krajów UE. Aż 7 stacji pomiarowych spośród 10 w Unii Europejskiej SMOG w Krakowie SMOG w Krakowie o wykazywanym najwyższym poziomie tego pyłu znajduje się w naszym kraju i są nimi: trzy punkty w Krakowie, Nowy Sącz, Godów, Przemyśl i Katowice. -benzo[a]piren to związek chemiczny o bardzo silnym działaniu mutagennym i rakotwórczym. Jest to jeden z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Niestety również w tym wypadku Polska znajduje się w czołówce jeśli chodzi o przekraczane normy jego stężenia. Szczególnie niepokojące jest to, iż normy stężeń są przekraczane również w małych miasteczkach. Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m3 przy czym w 2015 roku Kraków przekroczył ją ośmiokrotnie. W złej sytuacji są też miasta :Nowa Ruda, Nowy Targ, Opoczno, Rybnik, Sucha Beskidzka, Proszowice czy Nowy Sącz.

SMOG a nasze zdrowie.

Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie niewątpliwie istnieje wskazują na to liczne badania prowadzone na całym świecie. Świadomość Polaków na temat wpływu i następstw zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza jest wyraźnie nie wystarczająca. Szacuje się, że w Polsce z powodu smogu co rok przedwcześnie umiera ok. 43000 ludzi. Zarówno krótkoterminowa jak długoterminowa ekspozycja na smog ma wpływ na długość i jakość życia, zapadalność na choroby nowotworowe czy choroby układu oddechowego, nerwowego, krążenia, jak również przebieg ciąży czy rozwój dziecka. To właśnie kobiety w ciąży, ludzie starsi, dzieci bądź osoby cierpiące z powodu chorób układu oddechowego i układu krążenia stanowią największą grupę ryzyka. W Krakowie zostały przeprowadzone badania, ukazujące, iż kobiety w ciąży które oddychały powietrzem z wysokim stężeniem benzo(a)pirenów i pyłów zawieszonych rodziły dzieci o niższym wzroście, niższą wagą urodzeniową, mniejszym obwodzie głowy, niższym ilorazie inteligencji czy niższymi wartościami całkowitej objętości oddechowej płuc niż kobiety w grupie kontrolnej. Dzieci te są mniej odporne na infekcje co wiąże się z większym ryzykiem zachorowań np. na astmę czy inne choroby układu oddechowego. [5] Istnieje wiele negatywnych skutków zdrowotnych ekspozycji na zanieczyszczone powietrze są to m.in.: -choroby układu oddechowego: astma oskrzelowa, rak płuc, infekcje dróg oddechowych np. zapalenie płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, problemy z oddychaniem, ból gardła, kaszel, katar, zapalenia zatok; -choroby układu krwionośnego: zawał mięśnia sercowego, nagłe zatrzymanie krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, miażdżyca obwodowa; -choroby układu nerwowego: udar mózgu, nowotwór mózgu, zmiany strukturalne w mózgu, problemy z koncentracją i pamięcią, Alzheimer, niepokój i stany depresyjne, szybsze starzenie się układu nerwowego, ADHD (nadpobudliwość), upośledzenie funkcji poznawczych, ubytek inteligencji; -choroby układu rozrodczego: bezpłodność, rak szyjki macicy, przedwczesny poród, obumarcie płodu;

Jak walczyć ze smogiem?

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce są gospodarstwa domowe. Dlatego działaniem priorytetowym powinno być zmniejszenie emisji pochodzących z budynków jednorodzinnych. Każdy z nas może zrobić coś, aby poprawić czystość powietrza w Polsce: -wymień stary piec na nowy: najlepszym rozwiązaniem będzie ogrzewanie domu z miejskiej sieci, gazem bądź za pomocą pompy ciepła. Innym rozwiązaniem może być nowoczesny certyfikowany kocioł na drewno, pelet lub węgiel; -nie spalaj śmieci: spalanie w piecach śmieci powoduje dostawanie się do powietrza rakotwórczych toksyn. Dlatego jeśli widzisz, iż ktoś pali śmieci powiadom anonimowo odpowiednie służby: policję czy też straż miejską. Uchronisz swoją rodzinę i pobliskich mieszkańców przed szkodliwymi związkami chemicznymi; -zmień kiepski opał na lepszy jakościowo: nowoczesne kotły spalają dużo mniej paliwa dlatego zainwestuj w dobrej jakości opał, koszt ogrzania domu na pewno nie wzrośnie; -ociepl swój dom: gdy okna, drzwi nie są szczelne bądź ściany są mało ocieplone dużo szybciej ucieka z domu ciepło, trzeba zużyć więcej opału jak również więcej pieniędzy, -zainstaluj odnawialne źródła energii np. instalacja fotowoltaiczna, mała elektrownia wiatrowa, pompa ciepła, kolektory słoneczne bądź kotły na biomasę; -zredukuj jazdę samochodem: bardzo dużo zanieczyszczeń tworzy się ze spalania paliwa z starych samochodów z silnikiem diesla, dlatego warto kupić samochód na gaz lub benzynę, najlepiej jednak jeśli skorzystasz z transportu publicznego z roweru bądź pójdziesz pieszo;

Co zrobić gdy powietrze jest już mocno zanieczyszczone?

Coraz częściej o złym stanie powietrza możemy dowiedzieć się z prasy, internetu, telewizji, ale nie zawsze komunikaty te są pisane w jasny, zrozumiały sposób. Okazuje się, że dotarcie do informacji o stanie powietrza w danym dniu nie jest takie proste i wymaga od nas poświęcenia większej ilości czasu. Jednym z lepszych źródeł są aplikacje w smartfonach, gdzie na bieżąco możemy monitorować stan naszego powietrza, lecz nie oszukujmy się, nie każdy ma dostęp do tego rodzaju urządzeń np. ludzie starsi. Największy udział mediów w informowaniu o zanieczyszczeniach powietrza jest w województwie Małopolskim.

Jeśli już dowiesz się że w powietrzu jest wysokie stężenie zanieczyszczeń:

-ogranicz przebywanie na dworze swoich dzieci oraz własne do minimum, jeśli jest to możliwe zostań w domu,

-nie wietrz mieszkania,

-jeśli już musisz wyjść na zewnątrz konieczniezałóż maskę przeciwpyłową,

-jeśli w twoim mieście smog to częste zjawisko zainwestuj w inhalator,

-nie uprawiaj sportu na zewnątrz,

-włącz odpylacz powietrza,

-skontaktuj się z lekarzem jeśli cierpisz na choroby układu oddechowego bądź układu krążenia.

Więcej informacji znajdziesz w sklepie medycznym w Krakowie.

Opracowanie:

mgr fizjoterapii Wiktoria Bożkiewicz Piśmiennictwo:

1. „Strategia walki ze smogiem” dr Krzysztof M. Księżopolski http://isecs.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Raport_Smog.pdf

2. „Co wiemy o smogu” Stowarzyszenie Krakowski alarm smogowy. http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/text/dopobrania

3. „Smog w środowisku miejskim” Ivan Makhniashvili, Zbigniew Makles Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka 7-8/2006, s:20-23

4. „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” dr Jakub Jędrak, prof. Ewa Konduracka, dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda, dr med. Piotr Dąbrowiecki ISBN 978-83-943065-0-2

5. ”Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka.” Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM oraz Fundacja Zdrowie i środowisko,Wiesław Jędrychowski, Renata Majewska, Elżbieta Mróz, Elżbieta Flak i Agnieszka Kiełtyka