loading image
539 350 983

Konsultant medyczny online

882 572 813

Sklep dyżurny Focha 33

735 986 088

Dział Handlowy

Nadciśnienie tętnicze - czym jest i jak prawidłowo je kontrolować?

Co to jest nadciśnienie tętnicze?

Hipertensja, czyli nadciśnienie jest chorobą układu krwionośnego, która polega na występowaniu, stale lub okresowo, nadmiernego ciśnienia w tętnicach. Obecnie schorzenie to jest uznawane za chorobę cywilizacyjną, która pojawia się globalnie w społeczeństwach rozwijających się.

Nadciśnienie tętnicze dzielimy na dwa rodzaje: pierwotne i wtórne. Przyjmuje się, że nadciśnienie pierwotne spotykane jest najczęściej i nie możemy podać jednej głównej przyczyny jego występowania (przyczyna złożona, idiopatyczna). Najczęściej jest to suma kilku czynników z których najważniejsze to czynniki środowiskowe: otyłość, cukrzyca, zła dieta, brak aktywności fizycznej oraz czynniki genetyczne: występujące w rodzinie nadciśnienie lub choroby układu krwionośnego.

Nadciśnienie tętnicze wtórne występuje rzadziej a jego przyczyna jest bardziej uchwytna, bo wynika np. z istnienia innej choroby (m.in. choroby nerek i choroby endokrynologicznej).

Co oznaczają skróty SYS i DIA?

Skróty te są często spotykane jako oznaczenia na ciśnieniomierzach czy w broszurach. 

 • Ciśnienie skurczowe (SYS- Systole, górne) – jest to wartość ciśnienia w tętnicach w momencie wyrzutu krwi z lewej komory serca do aorty. Jest to najwyższa wartość ciśnienia w cyklu pracy serca. 
 • Ciśnienie rozkurczowe (DIA – Diastole, dolne) – jest to wartość ciśnienia w tętnicach w momencie rozkurczu serca tzn. kiedy krew przepływa z prawego przedsionka do prawej komory. Jest to najniższa wartość ciśnienia w cyklu pracy serca. 

Warto podkreślić, że wartości ciśnienia tętniczego krwi nie są wartościami stałymi tzn. zmieniają się w czasie. Zmiany te występują zarówno długookresowo (co związane jest z wiekiem, stanem zdrowia itp.), średniookresowo (zależnie od pory doby, aktywności, stanu psychicznego, spożytych używek itp.), jak i krótkookresowo (w obrębie cyklu pracy serca patrz wyżej). 

Oznacza to, że wynik pomiaru ciśnienia krwi za każdym razem będzie się różnił. Ważne jest natomiast aby średnie wartości utrzymywały się na optymalnym poziomie. Poniższa tabelka przedstawia klasyfikację stworzoną przez europejskie towarzystwa zajmujące się nadciśnieniem i chorobami serca. Podane wartości ciśnień skurczowego i rozkurczowego pozwalają sprawdzić, czy wartość naszego ciśnienia jest prawidłowa, czy może występuje już któryś stopień nadciśnienia tętniczego.

Kategoria  SYS [mmHg]  DIA [mmHg]
Optymalne ciśnienie < 120  < 80 
Prawidłowe ciśnienie 120-129 80-84 
Wysokie prawidłowe ciśnienie  130-139  85-89
Nadciśnienie tętnicze I stopnia  140-159  90-99 
Nadciśnienie tętnicze II stopnia 160-179  100-109
Nadciśnienie tętnicze III stopnia  >180  > 110 
Izolowane nadciśnienie skurczowe  >140  < 90

Nadciśnienie tętnicze – jakie są jego objawy?

W początkowej fazie choroby nie odczuwa się żadnych charakterystycznych dolegliwości, dlatego pacjent często może nawet nie wiedzieć, że cierpi na nadciśnienie tętnicze. Są to np.: bóle i zawroty głowy, uczucie kołatania serca, potliwość, bezsenność, zaczerwienienie twarzy, obniżenie sprawności psychicznej i fizycznej.

Typowe późne objawy pojawiają się, kiedy nadciśnienie tętnicze jest już bardzo rozwinięte i doszło do uszkodzenia narządów wewnętrznych, dlatego ważne jest, aby regularnie badać wartość swojego ciśnienia tętniczego krwi nawet jeżeli nigdy nie obserwowano u nas podwyższonych wartości. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego podają, że osoby które nie mają rozpoznanego nadciśnienia tętniczego powinny kontrolować wartość swojego ciśnienia przynajmniej 2 razy do roku aby nie dopuścić do rozwoju choroby i powikłań z nią związanych.

Jak prawidłowo mierzyć wartość ciśnienia tętniczego? 

W kontroli ciśnienia tętniczego najważniejszy jest prawidłowo wykonany pomiar, na który składają się: prawidłowa technika oraz odpowiedni sprzęt. Jeżeli chodzi o sprzęt na rynku dostępna jest cała masa modeli ciśnieniomierzy od różnych producentów. Najważniejsze jednak aby ciśnieniomierz, którym kontrolujemy ciśnienie spełniał kilka wymogów:

 • powinien posiadać mankiet zapinany na ramię (nie nadgarstkowy!) - ciśnieniomierz ramienny,
 • mankiet ten musi być odpowiednio dobrany do obwodu i wielkości ramienia pacjenta,
 • ciśnieniomierz musi być certyfikowany (wiarygodny certyfikat dokładności pomiaru)

Ciśnieniomierz mechaniczny

 

Za najbardziej wiarygodne urządzenie do pomiaru ciśnienia przyjmuje się stosowane w gabinetach lekarskich czy pielęgniarskich ciśnieniomierze mechaniczne. Niestety nie każdy pacjent jest w stanie sam zmierzyć sobie ciśnienie takim urządzeniem, dlatego bardziej powszechnie stosowane w użytku domowym są ciśnieniomierze automatyczne/elektroniczne. Dokładność takiego ciśnieniomierza nowej generacji to nawet +- 3 jednostki mmHg. Najważniejsza jest prostota i łatwość obsługi. Osoby starsze powinny też zwrócić uwagę na wielkość wyświetlacza i cyfr.

Automatyczny ciśnieniomierz NISSEI DS-10, DS-10a, DS-11

 

Przygotowanie do pomiaru ciśnienia:  

 • Kilkuminutowy odpoczynek przed przystąpieniem do pomiaru ok. 5 min w pozycji siedzącej z opartymi plecami;30 min przed pomiarem nie powinno się palić tytoniu, pić kawy czy wykonywać ćwiczeń fizycznych, 
 • Pacjent w pozycji siedzącej z ręką luźno wspartą na blacie, mankiet zapięty na ramieniu w przebiegu tętnicy ramiennej,
 • Niezależnie od pozycji pacjenta, mankiet powinien znajdować się na wysokości serca, 
 • Podczas pomiaru pacjent nie powinien wykonywać żadnych ruchów, mówić, kręcić się, napinać ręki na której mierzone jest ciśnienie,
 • Pomiaru powinno dokonywać się 2 razy dziennie o stałych porach w stałych odstępach czasowych np. 6-18, 7-19; Pomiar powinien być wykonany bezpośrednio przed wzięciem leków i przed śniadaniem,
 • Wartość ciśnienia to średnia z dwóch pomiarów wykonanych w odstępie 5 min odpoczynku pomiędzy pomiarami,
 • Mierzone wartości powinny być systematycznie zapisywane w dzienniczku pomiaru ciśnienia. 

Czy wiesz, że..? 

U niektórych pacjentów obserwuje się tzw. syndrom białego fartucha. Pacjenci ci wykazują wyższe wartości ciśnienia tętniczego krwi, gdy jest ono mierzone w gabinecie lekarskim lub szpitalu, natomiast wartości mierzone w domu utrzymują się w normie. Prawdopodobnie za to zjawisko odpowiada pobudzenie układu współczulnego i wyrzut adrenaliny związane z sytuacja stresową. 

Kategorie pomocne dla pacjenta:  

Ciśnieniomierze naramienne 

Opracowanie: Dagmara Sufa mgr Fizjoterapii

Piśmiennictwo:

1. „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego”. pod red.: A.Tykarski, K.Narkiewicz, Z. Gaciong, A. Janusiewicz…2015.

2. „Choroby wewnętrzne”; Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. A. Szczeklik, 2005.